Çalışanları Sevindirecek Formül: 2020 Yılı Asgari Ücret Zammı 625 TL

Çalışanları Sevindirecek Formül: 2020 Yılı Asgari Ücret Zammı 625 TL 2020 yılı asgari ücret oranları milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Maaşlara yansıtılacak her zam oranını merakla bekleyen vatandaşların bir diğer talebi ise vergilerin kaldırılması. Peki 2020 yılında hükümetin bu konuya dair bir çalışması olacak mı? Haberimizde ele aldık.

2020 asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. 2019 yılı enflasyon oranlarının bir hayli yüksek çıkması ve asgari ücretin 2019 yılının Ocak ayından itibaren sabit kalması vatandaşların alım gücünü oldukça azalttı. Özellikle gıda ve temel kullanım maddelerinde yaşanan fiyat artışları vatandaşları zorlarken gözler 2020 asgari ücretlerine çevrildi. 2020 asgari ücret görüşmelerini ve konuya ilişkin elde olan tüm değerlendirmeleri Kamuilanlari.com olarak sizlerle paylaşıyoruz. 2020 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ VE ZAMMI 2020 yılı asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli olacak. Bu komisyonda işç tarafını temsil etmek üzere Türk İş, işveren tarafını temsil etmek için TİSK ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı olacak. Görüşmeler en az 3 veya 4 toplantı olacak anlaşma sağlanamazsa bu sayı artacak. Asgari ücret ise en geç Aralık sonu ve Ocak başında belli olacak. 2020 ASGARİ ÜCRETİ İÇİN 345 TL EK ZAM FORMÜLÜ 2020 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin muhtemel rakamlar belli olsada vatandaşların bir diğer talebi vergilerin kaldırılması. Asgari ücretten alınan vergiler ve primlerin toplamı şu şekilde; SKK Primi ödemesi: 358 TL İşsizlik fonu kesintisi: 25 TL Yüzde 15 Gelir vergisi: 326 TL Damga vergisi: 19.50 TL Eğer yukarıda yer alan tutarlardan SGK primi ve İşsizlik Fonu dışında yer alan kesintiler kaldırılırsa maaşlara ek 345 TL ek zam gelmiş olacak. Asgari ücretten vergilerin kaldırılması konusu 2019 yılı başlarında sık sık gündeme gelmişti. 280 TL ENFLASYON VE 345 TL VERGİ ZAMMI Eğer 2020 yılında vatandaşlara yüzde 15 enflasyon zammı uygulanırsa maaşlar 280 TL artacak. Vergi kesintilerinin kaldırılması durumunda ise 345 TL daha artacak olan maaşlar toplam 625 TL artmış olacak.

Memura Maaş Farkı Yatacak

MEMURA MAAŞ FARKI YATACAK
Milyonlarca memuru ilgilendiren Hakem Kurulu kararıyla sosyal denge tazminatı, memura maaş farkı başta olmak üzere birçok meslek grubunun yüzünü güldüren düzenlemeler yapıldı.

Milyonlarca memuru ilgilendiren Hakem Kurulu kararıyla sosyal denge tazminatı, memura maaş farkı başta olmak üzere birçok meslek grubunun yüzünü güldüren düzenlemeler yapıldı.

Memur ve sözleşmeli personel maaşları peşin ödendiği için 1 Ocak 2020 ile 14 Ocak 2020 tarihleri arasındaki maaş farkı tutarları hesaplanarak hesaplara yatırılacak.

Tabiplerin ek ödemelerine 12 puan ilave edilecek, sözleşmelilere 5 yıllık nakil yasağı esnetilecek. Sosyal denge tazminatları 2020-2021 yıllarında en fazla en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 100’ünü geçemeyecek. Bugün tutar bin 315 lira olarak ödeniyor.

5 PUAN EKLENDİ

Sözleşmeli personelin taban ve tavan ücreti yüzde 4 arttırılacak. 2013 yılında kadroya geçirilen sözleşmeli personelin 5 yıl boyunca başka bir kuruma nakil olamayacağı yönündeki hüküm süresi dolduğu için toplu sözleşmeden çıkarıldı. Zabıta müdür yardımcısı ve itfaiye şoförü kadrosunda bulunanların da tazminat oranlarına 5 puan ilave edilecek. Ortalama ücret toplamı üst sınırı 2020 ilk altı ay için 14 bin 342 TL oldu. .

Taşerondan Kadroya Geçen İşçileri Tedirgin Eden Düzenleme

Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçişleri 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanmıştı.

Bunların sürekli işçi kadrosuna atanabilmeleri için “Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullükaylığı almaya hak kazanmamış olmak,” gerekmekteydi.

Yine sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerin istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçememektedir. İşte kadroya geçen taşeron işçileri tedirgin eden en sıkıntılı konu emeklilik sürelerinin dolmasıdır. Çalışma arzu ve isteği olsa da süresi dolan taşeron işçiler hemen emekli edilmektedir. Kadroya geçen çok fazla kişi bu nedenden dolayı yüksek ücret alma şansını yakalayamadan ayrılmak zorunda kalmaktadır. Taşeron işçiler bu düzenlemenin gözden geçirilmesini istiyor.

İş Yerinde Bir Yılı Tamamlayan Tazminat Alır

Yasalarımız kıdem tazminatı için 1 yıllık çalışma şartı koymuş durumda. Ancak 1 yılı dolduramayan çalışanlar için de başka tazminat imkanları bulunuyor. İşte o şartlar…

Bir işyerinde 8 ay çalıştım. İşyerim hiçbir mazeret göstermeden beni işten çıkarttı. Bir yılı doldurmadığımdan tazminat alamadım.
Bir arkadaşım ihbar edip tazminat alabileceğimi belirtti. Böyle bir hakkım var mı?

Yasalarımıza baktığımızda işçilerin kıdem tazminatı alabilmeleri için en az 1 yıl çalışma şartı konulmuş durumda. Bu yüzden bir yılın altında çalışması bulunanlar işten kendi istekleriyle ayrılmasalar bile kıdem tazminatı alamıyorlar. Ancak bir yılı dolmayan işçilerin de alabildikleri tazminatlar bulunuyor.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi gereğince iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür. Yani işçisine işten çıkarmadan önce gerekli süre içerisinde ihbar etmek şartıyla sözleşmesini fesih edeceğini bildirmek zorundadır.

Aynı durum işçi için de geçerlidir.
İşten ayrılmadan önce yine gerekli süre içinde işçi, işten ayrılacağını bildirmek zorundadır.
Bu şartlara uymayan işçi veya işveren ihbar tazminatı öder. İşte ihbar tazminatını alabilmek için 6 aydır çalışıyor olmak yeterli oluyor. Yasa işçinin kıdemine göre yani çalışma süresine göre ne kadar ihbar tazminatı alabileceğini de şöyle belirliyor:

– İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
– İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

– İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

– İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır. İş sözleşmesini belirlenen bildirim sürelerine uymaksızın fesih eden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemek durumundadır. Yani 6 ay çalışması olan bir işçi ihbar süresine uymadan çıkartılırsa işveren ona iki haftalık ücret ödemek zorunda. Yasa gereği bildirim süreleri bölünemez, kısmen uygulanamaz. Böylesi bir uygulama halinde, tüm bildirim süresi esas alınarak ihbar tazminatı ödenmesi gerekecektir.

Taşerondan Kadroya Geçen İşçilere Maaş Müjdesi

TAŞERONDAN GEÇEN İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ Yerel Mahkeme’nin verdiği karara göre, asgari ücretin fazlasına çalışan emekçilerin ücreti yeni asgari ücrete yükseltilecek. Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası (%10,%20… vb) ise yeni asgari ücret esas alınarak belirlenecek . EMSAL DAVALAR DEVAM EDİYOR Hizmet-İş taşerondan geçiş sonrası asgari ücretin yüzdelik katlarının uygulanmaması nedeniyle farklı işverenlere karşı açılan emsal davaların devam etmekte olduğunu açıkladı. Sendikadan yapılan açıklamada şöyle denildi; TAŞERONDAN KADROYA GEÇEN EMEKÇİLERİN ÜCRETLERİ YENİDEN BELİRLENECEK Sendikamız Hukuk Müşavirliğince, 696 Sayılı KHK ile mahalli idarelerin iktisadi teşebbüsleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve asgari ücretin katlarına (%10,%20,%30,vb.) çalışan emekçiler adına, geçiş sonrası asgari ücretin yüzdelik katlarının uygulanmaması nedeniyle açılan dava işçiler lehinde sonuçlandı. Sağlık Bakanlığı’na karşı Ankara 24. İş Mahkemesi’ne açılan davada yerel mahkeme, 10 Eylül 2019 tarihli duruşmada itiraz yolu açık olmak üzere davamızın kabulüne karar verdi. KARAR EMEKÇİLERİ SEVİNDİRDİ Sendikamızın hukuk başarısı, başta üyelerimiz olmak üzere, 696 sayılı KHK ile kadroya geçen tüm emekçileri sevindirdi. YENİ ÜCRETLER ŞU ŞEKİLDE BELİRLENECEK Yerel Mahkeme’nin verdiği karara göre, asgari ücretin fazlasına çalışan emekçilerin ücreti yeni asgari ücrete yükseltilecek. Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası (%10,%20… vb) ise yeni asgari ücret esas alınarak belirlenecek. Asgari ücretin yüzde fazlasına çalışan emekçilerin bu şekilde tespit edilen yeni ücretlerine, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Yüksek Hakem Kurulu kararı ile imzalan toplu iş sözleşmesinde belirtilen ücret zammı uygulanacak. İşçi hizmet alım ihalelerine ile bireysel iş sözleşmelerine göre asgari ücretin% 10 fazlası ile çalışıyor ise; 1 Ocak 2019 tarihinde uygulanacak 85,28 TL/gün brüt asgari ücretin%10 fazlası 93,80 TL/gün brüt üzerine%4 oranında zam yapılarak, 97,55 TL/gün brüt olarak ücreti tespit edilecek. Yine, işçinin ücreti asgari ücretin%20,%30,%40,%50 ve katları ise, bu örnek hesaplama temel alınarak 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ödenecek ücretlerin tespit edilmesi gerekecek. SENDİKAMIZCA AÇILAN FARKLI EMSAL DAVALAR DEVAM EDİYOR Sendikamız Hukuk Müşavirliğince, mahalli idarelerin iktisadi teşebbüsleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen üyelerimiz adına, geçiş sonrası asgari ücretin yüzdelik katlarının uygulanmaması nedeniyle farklı işverenlere karşı açılan emsal davalar devam etmektedir. HİZMET-İŞ sendikamız, her zaman olduğu gibi emekçilerin yanında olmaya, emeklerini ve haklarını korumaya devam etmektedir.” denildi. MAHKEME KARARI YAYINLANMADI Hizmet-İş’in açıklamasında mahkeme kararına yer verilmedi. Yüzbinlerce işçiyi ilgilendiren bu önemli kararın bir an önce paylaşılması ve herkesin ulaşabileceği şekilde açıklanması gereklidir. Diğer işçiler için emsal teşkil edecektir. Böyle bir önemli kararın metninin bir an önce paylaşılmasını yetkililerden veya şahıs davası ise davaya konu kişilerden bekliyoruz.

MEBPERSONEL.COM EN GÜNCEL MEB PERSONEL HABERLERİ BURADA..http://www.mebpersonel.com/ozluk-haklari/kadro-alan-taserona-maas-mujdesi-h232731.html

MEB Personel

Teminatör 3 Türkçe Dublaj Filim İzleVideo hazırlanıyor Lütfen bekleyin.